Streiken i sykehusene er over

Streik OUS 2021

Markering foran Tårnbygget på OUS, Ullevål

Fylkesleder Bård Eirik Ruud takker alle streikende og støttespillere for en formidabel innsats!