Helse Stavanger

I Helse Stavanger er det ca 2 400 medlemmer, som representeres av ca 40 tillitsvalgte, to hovedtillitsvalgte og en foretakstillitsvalgt.