Brenner du for arbeidshelse?

Sigrid E. Utne

Sigrid E. Utne

av Sigrid E. Utne, spesialrådgiver, bedriftshelsetjenesten

(Denne artikkelen ble første gang publisert i NSF Lokalen 2-2022 og kan lastes ned i pdf-format i denne lenken)

Som sykepleierstudent hadde jeg min forebyggende praksis i Kenya og Tanzania. Vi lærte hvor viktig grunnleggende hygiene, vaksinasjon, rent vann og smittekunnskap kunne forebygge mange sykdommer og redde liv. Fokuset var opplæring og bistand rettet mot kvinner i lokalsamfunn.

Dette ble kimen til min interesse for å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid.

Jeg ble fascinert av hvordan man kan jobbe for å fremme helse i arbeidslivet og Bedriftshelsetjenestens (BHT) rolle i dette arbeidet. Arbeidsgivere er pliktig etter Arbeidsmiljøloven å knytte til seg BHT dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

I Stavanger kommune, der jeg jobber i BHT, er vi seks ansatte som bistår ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte og skape sunne og trygge arbeidsmiljø. Det er meningsfullt å få jobbe både på individnivå og strategisk nivå for å oppnå dette. Et eksempel er der jeg bistår ansatte med rusproblemer med å komme ut av det og beholde jobben, og samtidig er med på å lage rutiner og policy for å forebygge rus/avhengighetsproblematikk. Eller der ansatte får oppfølging etter vold og utagering, og jeg samtidig er med på å rigge system for opplæring i hvordan håndtere og forebygge vold/utagering. I Stavanger kommune sin BHT gir vi tjenester til ca 15 000 ansatte. Ingen dag bli kjedelig her med så mange engasjerte ansatte.

Jeg er svært engasjert i folkehelse og samfunnsutvikling også på makronivå. Hvilken utvikling ønsker vi oss i arbeidslivet og i folkehelsearbeidet?  På grunn av mitt faglige engasjement er jeg medlem i styret for bedriftssykepleiere, nærmere bestemt NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere (NSF LBS)

NSF LBS er en pådriver for å synliggjøre bedriftssykepleierens rolle i det helsefremmende arbeidet. Vi ønsker å formidle kompetansen vår på et høyere samfunnsnivå. Målet er å få arbeidshelse og arbeidsmiljø på den politiske agendaen.  Av den grunn jobber vi kontinuerlig med å komme med ulike høringsuttalelser og ytrer oss i media.

Brenner du også for arbeidshelse? Ønsker du å bidra i krafttaket for bedre arbeidsmiljø i befolkningen?

Vi ønsker flere engasjerte folk i medlemsgruppen vår. Sammen skaper vi møteplasser for fagfellesskap og identitetsbygging. Styret arrangerer jevnlig samlinger for medlemmer i hele landet.

Som fylkeskontakt her i Rogaland, ønsker jeg også å få til lokale samlinger. Jeg håper nettopp du vil bli med.  Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Meld deg inn ved å sende sms LBS til tlf 02409