Eh..- eWheld..?

Lise Birgitte Holteng

av SESAM v/Lise Birgitte Holteng

Digital forskning på tvers av landegrenser

eWHELD er et forskningsprosjekt med hensikt å tilby sykehjem nettbasert opplæring i personsentrert omsorg. Samtidig skal prosjektet undersøke hvordan dette fungerer i praksis i en digital plattform. Prosjektet er en respons på koronapandemien ved å legge til rette for oppfølging av sykehjem med fokus på god omsorg under en svært krevende tid. Forskningsprosjektet er ledet av Professor Clive Ballard ved Universitetet i Exeter i England og gjennomføres av en internasjonal forskningsgruppe. Senterleder ved SESAM, Professor Ingelin Testad, leder det kvalitative arbeidet sammen med Lise Birgitte Holteng og Martha Therese Gjestsen.

Fra WHELD til eWHELD

eWHELD har sin opprinnelse i den omfattende sykehjemstudien WHELD hvor sykehjem fikk opplæring i personsentrert omsorg. Denne tilnærmingen til omsorg for personer med demens i sykehjem med persontilpassede aktiviteter og sosiale interaksjoner hadde en svært positiv effekt på livskvaliteten til personer med demens. Den var også kostnadseffektiv. eWHELD er en digitalisert versjon av det opprinnelige WHELD programmet.

  • «Vi vet helt sikkert at personsentret omsorg fungerer bra for personer med demens på sykehjem. Det er derfor veldig viktig å kunne tilpasse opplæringen og videreutviklet programmet slik at det også kan tilbys gjennom digitale løsninger generelt, men spesielt nå under dagens situasjon» (Professor Ingelin Testad)
eWheld

Det er nå gjennomført en pilotstudie på eWHELD som en forberedende fase. Pilotstudien gjøres før eWHELD skal gjennomføres i større skala i England og etterhvert også i Norge. Pilotstudien inkluderte 162 sykehjem som ble fordelt på to 4-ukers perioder i løpet av høsten 2020. Hvert sykehjem ble representert av to til fire ansatte og en leder. Sykehjem fikk tilgang til den digitale plattformen som besto av tre hovedelementer: digitalt material og gjøremål innen personsentrert omsorg, sosialt forum hvor sykehjem kan kommunisere og ukentlige opplæringstimer. Plattformens digitale material består av tekster og videoer om ulike tema, eksempler på aktiviteter, maler og sjekklister personalet kan laste ned og bruke i den daglige omsorgen eller til intern opplæring. Personalet ble inndelt i grupper og deltok i ukentlige opplæringstimer over Zoom i plattformen sammen med andre sykehjem og en veileder fra eWHELD teamet. Her kunne de diskutere relevante problemstillinger, ta opp smått og stort, utveksle erfaringer og få veiledning på innholdet i plattformen.

Nettbasert opplæring på sykehjem

SESAM ledet arbeidet med å intervjue personal og ledelse på sykehjem, samt eWHELD veiledere for å undersøke hvordan de synes det var å bruke en digital plattform som en del av deres arbeidshverdag. Intervjuene ble gjennomført på den samme digitale plattformen som opplæringstimene. Resultatene viste at personalet synes plattformen fungerte fint og var enkel å navigere, spesielt siden de kunne gjøre det fra egen arbeidsplass og når det passet dem best. Mange fremhevet at den digitale plattformens innhold var lett å bruke. Plattformen var praktisk, og det var enkelt å skrive ut de mange verktøyene som var tilgjengelig for bruk i hverdagen. Deltakelsen fra de ulike sykehjemmene varierte likevel, noe som i stor grad kan forklares med den vanskelige situasjonen sykehjem har vært igjennom i den pågående pandemisituasjonen. Det kommer også tydelig frem at det er nødvendig med teknisk støtte dersom en slik plattform skal kunne brukes optimalt. Sykehjem må ha det nødvendige utstyret for å kunne delta på opplæringstimene og for å kunne nyttiggjøre seg av plattformens innhold.

  • «Det er mye som tyder på at det å bruke nettbasert opplæring har et stort potensiale, men det er likevel behov for mer forskning på hvordan dette kan bli et nyttig verktøy og en naturlig del av hverdagen på sykehjem»  (Professor Ingelin Testad)

De digitale opplæringstimene var et godt møteforum for flere sykehjem. Her kunne de dele erfaringer, diskutere problemstillinger og motivere hverandre i en vanskelig tid. Dette var også mulig i plattformens forum hvor sykehjem kunne skrive innlegg og svare hverandre, og derav utvide sitt eget nettverk med andre sykehjem.

Fakta:

  • eWHELD er et forskningsprosjekt som ble gjennomført på 162 engelske sykehjem høsten 2020.
  • SESAM var ansvarlig for den kvalitative datainnsamlingen i prosjektet.
  • eWHELD plattformen består av tre hovedelementer; digitalt material om personsentrert omsorg, forum hvor sykehjem kan dele sine erfaringer og historier og digitale opplæringstimer med andre sykehjem og en trener fra eWHELD teamet.