Fagkveld om bruk teknologi for personer om demens - og om rekruttering av sykepleiere.

Plakt fagkveld

Sykepleier, PhD og forskningskoordinator ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Martha Therese Gjesten vil holde et foredrag kalt "Bruk av teknologi for personer med demens - med fokus på brukeren.

Deretter vil NSF Rogalands fylkesledelse belyse en av helsetjenestens største utfordringer: "Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere i kommunehelsetjenesten?"

Åpent for alle NSF-medlemmer

Faggruppen har valgt å åpne fagkvelden for alle NSF-medlemmer som er interessert i disse temaene. Medlemskap i faggruppen er således ingen forutsetning for å delta.

Deltakelse er gratis og det ingen påmelding- her er det bare å møte opp på Fylkeskontoret i Løkkeveien 10 i Stavanger den 22. september kl. 19.00!

Velkommen til fagkveld!