Kjære NSF-medlem

Aud H. Riise og Bergljot

Fylkesleder Aud H. Riise (t.v) og Bergljot Larssons byste. Bildet er tatt i Bergljot-stuen ved NSFs hovedkontor i Oslo (Foto: NSF Rogaland)

Den 29 år gamle Bergljot hadde forberedt seg godt. Hun hadde håndplukket de 43 «medsøstrene» fremfor å invitere til et åpnet stiftelsesmøte. Dette for å «rense opp» i standen. En av disse, Alvilde Abrahamsen, var fra Rogaland.

Det ble så sendt ut en oppfordring til alle utdannede sykepleiere om å melde seg inn.  

Det var starten på en viktig og spennende historie som handler om velferdsstaten, kvinnesak og arbeidsliv. Vår første forbundsleder fikk på plass utdanning og autorisasjon. Vi ble også omfattet av arbeidervernloven.  

Disse kvinnene så et tydelig behov for kompetanse og dannelse i møte med syke mennesker. Kampen om en helhetlig treårig utdannelse var viktig - det var viktig den gang og det er vel så viktig nå. 

Vi står fremdeles støtt på skuldrene til disse tydelige, modige og stolte kvinnene. Det faglige fokuset står sterkt, det inspirerer oss og driver oss fram. Kvalitet og kompetanse i møte med pasienten er vårt viktigste moment.  Det har stått seg gjennom 110 år. 

De skjønte det den gang også; Sykepleiere er sterkere sammen! 

I dag er vi 128.000 medlemmer! Det gjør oss sterke. Takk for ditt medlemskap!