Kjell Egil og Tone Lise vant sykepleierprisene

Årets sykepleierpriser i Rogaland

Foto: Fra venstre: Kjell Egil Tjosevik (Foto: Silje Caroline Laursen) og Tone Lise Eilesen (Foto: NSF Rogaland)

Kjell Egil Tjosevik - 
årets sykepleier i Rogaland 2020 

Årets sykepleier er utdannet operasjonssykepleier og jobber ved akuttmottaket på Stavanger Universitetssykehus (SUS). Før han begynte der arbeidet han for frivillige organisasjoner i flere land i Afrika.  

Forslagsstiller Silje Caroline Laursen er blant de mange som setter stor pris på årets prisvinner – noe hun ikke legger skjul på når hun skal begrunne hvorfor akkurat Kjell Egil fortjener årets pris: 

Han er en svært engasjert og kunnskapsrik person og bidrar sterkt til både fest og fagutvikling. Kjell Egil Tjosevik er rett og slett prisverdig! 

Kjell Egil har vært ansatt i akuttmottaket i en årrekke. Med så lang fartstid er han svært kompetent innen akuttmedisin, og uten han hadde ikke akuttmottaket i Stavanger vært av det kaliberet det er i dag. Han har vært en pioner på dette fagfeltet og er en av de sentrale arkitektene bak det akuttmedisinske behandlingsforløpet ved SUS. 

Han er en engasjert og dyktig sykepleier som motiverer sine kollegaer til å være og yte sitt beste. Gjennom sitt arbeid med traumatologi, simulering av akuttmedisinske team og ATLS –kurs er han med på å forme morgendagens sykepleiere og leger som jobber i akuttmottaket med høyest mulig kompetanse. Med dette bedres pasientens vilkår og pasientsikkerheten økes. 

Han er også opptatt av et godt arbeidsmiljø og står frem som et storslagent eksempel hos mannlige sykepleiere i akuttmottaket. Hvert år inviterer han til en flott årlig sjuretters festmiddag for akuttmottakets mannlige sykepleiere for å fremme trivsel og samhold. 

NSF Rogaland gratulerer Kjell Egil Tjosevik med prisen som årets sykepleier i Rogaland! 

Tone Lise Eielsen - 
årets sykepleieleder i Rogaland 2020 

Årets prisvinner har lang erfaring fra rusfeltet – og de fire forslagsstillerne Mette Øfstegaard, Jan-Erik Nilsen, Torhild Fiskå og Tina Selmer Cruickshank beskriver henne på denne måten: 

Tone Lise er en pådriver for å lede og utvikle legemiddelassistert/- utdelingspoliklinikk og er i dag fagleder og avdelingsleder ved LAR poliklinikk ved SUS.

Hun er svært opptatt av å sikre høy sykepleiekompetanse i et tverrfaglig behandlingsmiljø, der mange av brukerne med alvorlig rusproblematikk, også har alvorlige psykiske og somatiske lidelser.  

Som leder evner hun å se helhet og sammenheng i brukernes problemer, og møter dem med faglig respekt, ydmykhet og verdighet som brukere gir gode tilbakemeldinger på. 

Hennes lederskap blir også lagt merke til både av medarbeidere,  samarbeidspartnere, øvrige ledere og sykehuseierne innen psykisk helsevern og rus. Hun er en viktig rollemodell for sine medarbeidere og studenter, og har tilrettelagt for god klinisk praksis for både bachelor- og masterstudenter i sykepleie.  

For mange av sykepleierstudentene er praksis ved LAR Øst første prioritet. Dette nettopp på grunn av det kliniske og pedagogiske læringsmiljøet som Tone Lise sammen med sine medarbeidere har opparbeidet ved deres virksomhet. Hun har sørget for at det forskes og at det er ansatt forskningssykepleier ved enheten, som er involvert i prosjekt INTRO-HCV i samarbeid med Bergen, og skal nå på nyåret i gang med ett nytt forskningsprosjekt-ATLAS4LAR. 

Tone Lise har ved en anledning uttalt hvordan hun definerer ledelse. Hun deler ordet inn i tre; Le, Del, Se. Hun sier at en leder må kunne le, dele og se. Dette viser hun i sitt daglige virke som leder.  

NSF Rogaland gratulerer Tone Lise Eielsen med prisen som årets sykepleierleder! 

Se prisoverrekkelsen på Facebook!

Onsdag 12. mai - på den selveste internasjonale sykepleierdagen - vil vi vise selve prisoverrekkelsen til årets prisvinner via streaming på NSF Rogalands Facebook-side fra kl. 09.00

Om sykepleierprisene

Hvert år deler Norsk Sykepleierforbund Rogaland ut prisene til årets sykepleier og sykepleierleder. Det er fylkesstyret som kårer vinnerne av prisene. Prisene gis for å belønne og synliggjøre sykepleiere og sykepleierledere som har vist et ekstra stort engasjement for sykepleiefaget til det beste for pasienten.