NSF Rogaland på Skeivå

Fylkesledelsen i NSF Rogaland holder Pride-banner med tekst Alle skal ha friheten til å være seg selv og elske den man vil

Fylkesledelsen i NSF Rogaland er klar til Pride

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge – selv om dette feires i hele landet, eksisterer det et mørkt bakteppe. Fortsatt finnes det hat og diskriminering mot skeive i 2022, dette må Norsk Sykepleierforbund (NSF) som en stor samfunnsaktør være med på å motarbeide. NSF Rogaland støtter arbeidet for at alle skal kunne leve sine liv, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet og uten å bli diskriminert og trakassert.

Pride er en viktig samfunnspolitisk begivenhet i Norge. Den tar for seg synlighets- og inkluderingsarbeidet for skeives rettigheter, frihet, plass og utfordringer i samfunnet.

Norsk Sykepleierforbund mener at likeverd, like rettigheter, mangfold og inkludering skal være grunnleggende verdier i samfunnet. Ansatte og pasienter skal vernes mot alle former for diskriminering og urett på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse eller seksuell orientering.

I år er det første gang NSF Rogaland deltar i Pride-paraden i Stavanger, og vi er glade for at medlemmene endelig kan treffe sitt forbund også her. Mangfoldet er vi alle en del av, uavhengig av seksuell orientering - dette gjelder oss alle.

Vi oppfordrer alle sykepleiere til å gå bak NSF Rogaland sitt banner i Pride-paraden lørdag 3. september i Stavanger.

«Alle skal ha friheten til å være seg selv og elske den man vil!»