NSF Rogaland tilbyr arbeidstidskurs for ledermedlemmer

Plakat - arbeidstidkurs for ledere 2022

NSF Rogaland arrangerer et kurs i Stavanger 15. november (Fylkeskontoret) og et kurs i Haugesund den 22. november. (Gamle Slakthuset allaktivitetshus

Kursene er identiske med start klokken 09.00 og slutt klokken 16.00. Lunsj er inkludert og serveres 12.00 – 13.00.

Kurset tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a. forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler. 

Tema i kurset:

  • Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid
  • Forsvarlighetsvurdering av turnus
  • Helserisiko ved turnusarbeid
  • Helsefremmende arbeidstidsordninger
  • Turnusprosessen
  • Overtid og forskjøvet arbeidstid
  • Veien mot en heltidskultur
  • Langvakter   

Forelesere er seniorrådgiver Stina Gustafsson og rådgiver Arild Berland fra NSF Rogalands fylkeskontor.

Kurset er gratis for NSF-medlemmer og påmelding skjer etter "Først til mølla"-prinsippet i lenkene under. (Obs at du må være innlogget nsf.no med medlemsnummer og passord for å få meldt deg på).