Privatansatt NSF-medlem? Velkommen til medlemsmøte!

Plakat - medlemsmøter privatansatte

NSF Rogaland har over 200 medlemmer som har registrert seg med arbeidsgiver i privat sektor. Selv om disse ikke har tariffavtaler eller tillitsvalgte gjelder også lovverket for bl.a arbeidstid, ferie, permisjoner og pensjon for disse medlemmene. Og de har selvfølgelig samme rett til bistand fra NSF i saker der de skulle ha behov for det - og medlemsfordelene i NSF er de samme enten du arbeider i virksomhet med tariffavtale eller ei.

Bli kjent med dine rettigheter!

Nå inviterer NSF Rogaland sine medlemmer til medlemsmøter i Haugesund (14. september) og Stavanger (15.september). Der vil seniorrådgiver Line Waldeland og rådgiver Arild Berland informere om bl.a lønn og lønnsforhandlinger og privatansattes rettigheter når det gjelder arbeidstid, ferie, permisjoner og pensjon. Det er også satt av tid til spørsmål og diskusjoner over tema medlemmene er opptatt av.

Haugesund 14. september - Stavanger 15. september

Medlemsmøtene går av stabelen kl. 18.00 - 20.00 i Haugesund 14. september (Quality Maritim Hotell) og i Stavanger 15. september (Fylkeskontoret).

Er du privatansatt medlem - meld deg på gjennom e-post til rogaland@nsf.no innen 7. september!