Stor helsesykepleierkongress i Stavanger

Test

Det er spennende dager for leder Marianne Murbræch og resten av styret i lokalgruppen av Landsgruppe for helsesykepleiere (LaH). Å være vertskap for over 600 helsesykepleiere er en forpliktelse de tar på største alvor, og i dag kan de glede seg over resultatet av månedsvis med planlegging.

Aud og Marianne
Lokalleder og fylkesleder på kongress

Mangfold

Det gjennomgående tema for konferansen er mangfold.

-Helsesykepleiere møter et mangfold av mennesker med alt det fantastiske dette innebærer. Som helsesykepleiere må vi være dyktige på å møte det store mangfoldet slik at alle opplever seg respektert, akseptert og godtatt, sa Mürbræch i en artikkel i NSF Lokalen i forkant av kongressen.

Mangfold
Mangfold er tema for årets kongress

Konferansens fokus er hvordan helsesykepleiere forholder oss til det mangfoldet de møter i arbeidshverdagen og temaer som etikk og kommunikasjon vil stå sentralt. Hvordan kan helsesykepleiere skape et fellesskap og en felles forståelse til tross for ulikheter? Hvordan kan de jobbe med egne holdninger?

-Helsesykepleier-kongressen er årets høydepunkt for mange av oss og vi i LaH Rogaland er stolte over å være årets vertskap og å få vise frem vår flotte region, avslutter lokallagslederen.