Sykepleiernes kinderegg

Aud H. Riise

Fylkesleder Aud H. Riise, NSF Rogaland

(Dette innlegget ble første gang publisert i Sandnesposten 20. september 2022)

Utfordringene med å beholde sykepleiere er like stor som utfordringene med å rekruttere sykepleiere. Ledere vet at det som rekrutterer er det samme som beholder. Det er de samme tre vilkårene som går igjen, «kinderegget» består av:

  • Lønn som står i forhold til kompetanse og ansvar.
  • Gode arbeidstidsordninger med god grunnbemanning - da blir belastningen mindre og sykefraværet går ned.
  • Gode fagmiljø med mulighet for faglig påfyll

Ledere vet dette, like godt som de vet at alle ansatte skal ha fem uker ferie og at sykefraværet i kommunal helse og omsorgssektor ligger stabilt på mellom åtte og ti prosent. De vet også at det ikke er tatt høyde for dette fraværet i budsjettet de har til rådighet når bemanningskabalen skal legges. Konsekvensen blir at de som allerede er presset fra før må presses enda mer. Helt til de slutter eller takker nei til både ekstravakter og merarbeid under ferieavviklingen for selv å beholde helsen.

Prioriter studentene i praksis

Gjennom undersøkelser hos avgangsstudenter vet vi mye om hva nyutdannede sykepleiere vektlegger når de skal søke sin første sykepleierjobb. Det er en lavthengende frukt i denne utfordringshagen som ikke trenger koste all verden.

Ni av ti avgangsstudenter sier at praksisopplevelser er avgjørende for hvor de søker sin første sykepleierjobb. Gode opplevelser i praksis medfører framsnakking av arbeidsstedet. Et godt rykte rekrutterer også. Dårlige opplevelser medfører at studenter stryker arbeidsstedet som fremtidig arbeidsgiver straks praksisperioden der ferdig.

Å gi studentene gode praksisopplevelser bør være topp prioritert i enhver rekrutteringsstrategi.

Lønn må opp - belastning må ned!

Lønn og god grunnbemanning krever vilje til å investere i kompetanse og bemanning, og i arbeidstidsordninger som gjør at helsebelastningene ved å jobbe turnus minimeres.

Ja, det vil koste, men avkastningen kommer med lavere sykefravær og sykepleiere som søker seg til kommunene - og som blir der!

Lykke til, Sandnes kommune!