Vellykket lederkonferanse

Ledermøte

Lederkonferansen arrangeres av Norsk Sykepleierforbund Rogaland i samarbeid med den lokale faggruppen for sykepleierledere i Rogaland (NSF LSL).

Fylkesleder Aud Hølland Riise og nestleder Siri Rugland Ree åpnet dagen, før det var duket for dagens første foredragsholder, Bent Høie.

Den tidligere helseministeren og nå statsforvalter i Rogaland, delte sine perspektiver og erfaringer fra pandemien. Ett spennende foredrag om hvordan myndighetene jobbet før og under pandemien, samt hvordan alt som skjer i verden for tiden påvirker oss. «Verden har blitt mindre» sa statsforvalteren.

Etter en liten kaffepause var det NSFs advokat Hanne Karen Landbø som inntok scenen med foredraget «Å være beredt når uønskede hendelser inntreffer». Gjennom sine erfaringer fra tiden hos den gang fylkesmannen (nå statsforvalteren) i Oslo og Akershus, og i tiden som advokat i NSF, tok hun sykepleierlederne igjennom viktige prinsipper rundt håndteringen av slike saker.

Da lunsjen var inntatt var det klart for professor og forsker Anders Dysvik fra BI. Tittel på foredraget var «Hvordan får frem det beste i våre ansatte». Å være en god leder, er kunne skape et sted der ansatte har lyst til å være var et av budskapene i hans foredrag.

Dysvik mikro
Anders Dysvik med engasjerende foredrag. Foto: NSF Rogaland

Alt i alt en vellykket og innholdsrik dag for sykepleierlederne i Rogaland