Fylkesmøte 2023, Troms og Finnmark

Disse blir innkalt til møtet

 • Valgte delegater
 • Fylkesstyrets medlemmer
 • Fylkesleddets nominasjonskomite
 • Fylkesleddets hovedtillitsvalgte
 • Lokale faggruppeledere
 • Felles representant i fylkesstyret for lokale faggruppemedlemmer

Tid og sted

22. - 23. mars 2023. Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø.

Innkalling og program

Informasjon legges ut her så snart det er klart.

Uttalerett, forslagsrett eller stemmerett?

Disse retningslinjene gjelder for møtet:

 • Delegater som er valgt av og blant medlemmene i det enkelte hovedtillitsvalgt-område (velges tidlig i 2023), har uttale-, forslags- og stemmerett.
 • Fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomité, fylkesleddets hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere har uttale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Alle medlemmer har adgang til møtet, og har uttalerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Ønsker du å være delegat?

Valg av delegater til fylkesmøtet vil finne sted i de enkelte hovedtillitsvalgt-områdene tidlig i 2023. Alle medlemmer kan stille til valg i sitt HTV-område.

Nominasjon og valg

Fylkesmøtet skal velge:

 • Fylkesleder
 • To fylkesnestledere
 • Fylkesstyremedlemmer
 • Landsmøtedelegasjon for fylket
 • Frist for å nominere kandidater er 22. januar 2023