Årets sykepleieleder 2021

Logo

Prisen deles ut til en leder som motiverer, inspirerer og er en kulturbærer for faget. En sykepleieleder skal tilrettelegge for en helsefremmende arbeidsplass og samtidig ha faget i front. Den skal ivareta sine ansatte og gjennom sitt lederskap vise at alle aspekter innenfor fagfeltet ledelse er ivaretatt.

Kriterier

Kandidaten må tilhøre NSF Troms og Finnmark, samt arbeide i Troms og Finnmark, herunder også UiT Narvik, UNN Narvik og UNN Svalbard.

Kandidaten tildeles en leder som har utmerket seg på ett eller flere av følgende punkter:

  • Utøver ledelse av høy kvalitet og setter klare mål for sykepleietjenesten
  • Oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte
  • Stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø
  • Ivaretar hver enkelt ansatt
  • Skaper trivsel på arbeidsplassen
  • Helhetsperspektiv. Herunder tverrfaglig samarbeid, samhandling mellom nivå/sektorer
  • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter

Prisen består av

  • Diplom med nominasjonskomitéens begrunnelse for tildelingen
  • Nordnorsk kunst til en verdi av ca kr. 5000
  • Gave til verdi av kr. 500 tildeles forslagsstiller

Ledere som er foreslått tidligere kan foreslås igjen.

Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis, og må ikke være medlem i NSF.

Prisen administreres av fylkeskontoret. Informasjon om prisen publiseres på NSF Troms og Finnmarks nettside og i nyhetsbrev.

Frist for innsending av forslag

Begrunnet forslag sendes innen 15.06.2021 til tromsogfinnmark@nsf.no

Nominasjonskomité

Nominasjonskomitéen består av fem medlemmer fra fylkesstyret, bredt sammensatt av representanter fra helseforetak, kommunehelsetjeneste og geografisk spredning, samt en av nestlederne. Nominasjonskomitéen velges for to år av gangen.