Årets sykepleier 2021

Logo

Prisen som Årets sykepleier skal fremme en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunn med faget i front. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet og faglig forsvarlighet i praksis, samt stimulere til et godt og inspirerende læringsmiljø. Prisen skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste, og bidra til å verne om verdier som ivaretar mennesker med sykdom og skade.

Kriterier

Kandidaten må tilhøre NSF Troms og Finnmark, samt arbeide i Troms og Finnmark, herunder også UiT Narvik, UNN Narvik og UNN Svalbard.

Kandidaten tildeles en sykepleier som har utmerket seg på ett eller flere av følgende punkter:

  • Har utmerket seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter
  • Har synliggjort hvordan sykepleie utgjør en forskjell for pasienten
  • Har synligjort sykepleierens særegne funksjon i forhold til andre helseprofesjoner
  • Har utmerket seg spesielt med å sette faget i front
  • Har tatt initiativ til og iverksatt nye tilbud til pasienter og pårørende innen sykepleie- og helsetjenesten
  • På en god måte jobbet for å fremme samhandling imellom kulturer og kulturforståelse i sykepleietjenesten

Prisen består av

  • Diplom med nominasjonskomitéens begrunnelse for tildelingen 
  • Nordnorsk kunst til en verdi av kr. 5000
  • Gave til verdi av kr. 500 tildeles forslagsstiller

Sykepleiere som er foreslått tidligere kan foreslås igjen.

Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis, og må ikke være medlem i NSF.

Prisen administreres av fylkeskontoret. Informasjon om prisen publiseres på NSF Troms og Finnmarks nettside og i nyhetsbrev.

Frist for innsending av forslag

Begrunnet forslag sendes innen 15.06.2021 til tromsogfinnmark@nsf.no

Nominasjonskomité

Nominasjonskomitéen består av fem medlemmer fra fylkesstyret, bredt sammensatt av representanter fra helseforetak, kommunehelsetjeneste og geografisk spredning, samt en av nestlederne. Nominasjonskomitéen velges for to år av gangen.