Kjære alle medlemmer i Troms og Finnmark.

Lena Røsæg Olsen, fylkesleder Troms og Finnmark

I fjor lette vi etter smittevernutstyr, og alt av rutiner endret seg hurtig. Nå er heldigvis smittevernutstyret på plass, rutineendringer har blitt en vane og vi sykepleiere har lært å forholde oss til pasientene med en ekstra forsiktighet for ikke å spre virus mellom dem og oss. Selv på steder med lite eller ingen smitte, utøver vi vårt yrke på en måte som skal unngå at pasienter og kollegaer blir satt i karantene i stort omfang. For kanskje dukker viruset opp hos den neste personen vi møter i butikken, på båten, på jobb eller hjemme.

Noen av dere har opplevd å få beskjed om at dere har smitte på jobb. I vårt fylke har det heldigvis ikke vært mange, men vi vet alle hvor fort det kan skje og at det da vil kreve en ekstraordinær innsats av oss. Det er tungt å stå i beredskapsmodus i så lang tid. Vi har for få spesialsykepleiere på sykehusene, og vi har store rekrutteringsproblemer i kommunene. Alle følger vi med på den innsatsen våre kollegaer gjør som jobber direkte med covid-19 pasienter, spesielt i sør-øst der smittetrykket har vært størst. Vi kan ikke senke skuldrene riktig ennå, så jeg håper du holder ut og står i den viktige jobben akkurat du har!

Tilbakemeldinger til oss på fylkeskontoret har vært at vaksinering har gått greit. Det har foreløpig for de fleste vært få doser som skal settes pr gang. De større områdene har hatt gode planer for gjennomføring. Men jeg vil gjerne høre fra dere. Hva er nettopp din erfaring? Om planlegging, bivirkninger, testinger, utfordringer og bekymringer.

I sykepleierforbundet har vi fulgt nøye med på de retningslinjer, anbefalinger og råd som har kommet fra FHI, og vi stoler på dem. Det har vært spesielt krevende avgjørelser som skal tas når meldinger om mulige bivirkninger kommer inn. På www.nsf.no/om-oss/korona kan du finne gode lenker og svar på spørsmål du har.

Likestilling

Vi har passert 8.mars og selv om jeg aldri har definert meg som ei rødstrømpe, opplever jeg i mange sammenhenger at vi kvinner henger etter, og det er behov for å heve stemmen. Lønnsgapet mellom kvinne- og mannsdominerte yrker har ikke beveget seg i det hele tatt de siste 30 årene. Det ligger fortsatt på 83%. Selv innenfor samme yrke er det en ulikhet på 7,7 % i timelønn. Det er en verdsettingsdiskriminering som skjer og den merkes best for høgskoleutdannede med opptil 4 års utdanning. Før 8.mars feiringen i Tromsø var jeg med i komiteen for kvinnedagen. Der fikk jeg et innblikk i hva andre kjemper for også. Abortrettigheter, utsatte kvinner på flukt, vold og voldtekt, samtykkelov, bedre hjelpetilbud til transkvinner og klimaendringer som går ut over fattige kvinners arbeid på markene. Selv om vi lever i et mer likestilt samfunn enn mange andre, har vi fortsatt mange grunnleggende forskjeller som må endres.

Tariffoppgjør og frontfaget

Årets tariffoppgjør starter i Spekter 14.4, KS 24.4 og i stat 26.4. Sykepleierforbundet kommer til å markere at det er på tide at det blir gjort livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse! Du kjenner kanskje selv en politiker du kan ta en samtale med om denne investeringen. Ikke for vår skyld, men fordi politikeren selv har et samfunnsansvar og må være en del av løsningen for at han eller hun skal ha en sykepleietjeneste i årene framover. Vi mangler allerede nesten 6000 sykepleiere og hvordan skal vi klare å drifte denne tjenesten i framtiden? Økt lønn for å beholde og rekruttere er en stor del av løsningen.

Dette kan ikke bare gjennomføres gjennom tariffoppgjørene som styres etter frontfagmodellen. Modellen har tjent Norge godt siden 1966. Den tar utgangspunkt i den mannsdominerte norske industrien som skal være konkurransedyktig i møte med et internasjonalt marked. Kvinner jobbet hjemme og offentlig sektor hadde helt andre samfunnskrav den gangen. Nå har vårt offentlig velferdssamfunn store problemer med å skaffe nok kompetanse. Holden-3-utvalget som mente at frontfaget skulle være normgivende, advarte mot at «For store eller vedvarende forskjeller mellom ulike sektorer kan imidlertid skape problemer for rekrutteringen av arbeidskraft i sektorene som blir hengende etter, og undergrave troverdigheten til frontfagsmodellen.» Samfunnet har behov for en egen tiltakspakke for å ivareta velferdsstatens behov for sykepleierkompetanse.

For å se hva NSF jobber med av prioriterte områder kan du gå inn på www.sykepleierloftet.no. Her kan du også dele vårkampanjen «Helsesjekken» i sosiale media. Du kjenner kanskje igjen Lene Drange fra Luksusfellen?

Sykepleieledere

Vi ønsker å sette litt ekstra pris på sykepleielederne og gjør derfor arbeidstidskurset for ledere gratis denne våren. Det blir digital undervisning 21.april og du kan melde deg på innen 7.april på https://kurs.nsf.no/courses/1692. Det er begrenset antall plasser.

Jeg anbefaler også webinar for ledere som skal være 4.mai. Invitasjon er på vei. Dette blir en erstatning for den regionale lederkonferansen som vi pleier å ha.

Oddetallsår og valgår

Annet hvert år før 1.mars skal det holdes valg av hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte. De sitter da en periode på to år, før det skal gjøres nytt valg. Gjenvalg kan skje.
Kanskje har du fått en ny tillitsvalgt på din arbeidsplass. Bruk din tillitsvalgt slik at du får hjelp og støtte, men husk at denne trenger også støtte og innspill fra deg. Medlemsmøter er en god arena for å komme med innspill på viktige saker som dere i sykepleierforbundet lokalt kan jobbe med. Alle blir bedre med erfaring, og det er på arbeidsplassen din at du som medlem kan gjøre sykepleierforbundet godt synlig. Sammen blir vi sterke!

Påsketurnusen som du nå går i, har blitt godkjent av din tillitsvalgt. Arbeidsmiljøloven blir ofte strukket i en turnus, derfor er det viktig å ha en tillitsvalgt som kontrollerer at det blir gjort etter gjeldene avtaler og lovverk.

På noen arbeidsplasser mangler vi hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgte som gjør disse kontrollene, og dermed er det ingen som sikrer at du går i en lovlig turnus og har et samarbeid med arbeidsgiver. Har du tenkt på om du selv vil stille til valg i denne rollen? Det er svært lærerikt, og du blir bedre kjent med NSF. Litt arbeidsomt, men til tider så byr det også på artige og fine opplevelser. Ta kontakt hvis du har spørsmål om dette!

Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig fin påsketid, både på jobb og i hjemmet.

Vennlig hilsen

Lena Røsæg Olsen
fylkesleder