Massevaksinering til besvær?

Rannveig Prins Andøl, nestleder i Trøndelag

Dette debattinnlegget stod først på trykk i Midtnorsk debatt i Adressa 01.02.2021.

Vaksinasjonen mot covid-19 har begynt, og massevaksineringen av befolkningen er i gang. Dette kommer til å bli en omfattende jobb, og vi i Norsk Sykepleierforbund er bekymret for det enorme ansvaret som er pålagt kommunene. Sykepleiermangelen har vært kjent i flere år og blitt mer synlig nå under pandemien. Helseminister Bent Høie har uttalt til TV2 at «hovedutfordringen er mangel på personell».

Vaksinering innebærer mer enn bare ett stikk. Vaksinene skal lagres på riktig temperatur. I forkant av hvert stikk, gjennomføres en kartlegging av helsetilstanden til hver enkelt. Det må registreres hvilken type vaksine som settes, når den ble gitt og når neste dose skal gis. Etter at vaksinen er gitt, må vedkommende være under observasjon i 20 minutter for eventuell bivirkning. Bivirkninger skal registreres og sendes inn. Språkbarrierer vil det også komme til å være. Smittevern må ivaretas hele veien og smittevernutstyr må være på plass. Massevaksineringen er en stor operasjon som trenger mye logistikk, kompetanse og ressurser.

Mangelen på sykepleiere er ikke ukjent, og er noe Norsk Sykepleierforbund har snakket om og påpekt i mange år. Både politikere og administrativt ansatte i kommunene har sagt at sykepleiermangelen er alvorlig og at sykepleiere er den faggruppen det er vanskeligst å rekruttere. I Norge mangler det over 5000 sykepleiere i dag. Tall fra NAV, SSB og KS arbeidsgivermonitor dokumenterer at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på. Helsepersonell har under pandemien mobilisert som sjelden før. Nå kommer det i tillegg en ny og krevende oppgave.

Tilgang på vaksinatører vil bli svært utfordrende for kommunene. Vår største bekymring er at massevaksineringen vil gå utover den daglige driften og faglig forsvarlighet. Hvor skal de hente vaksinatører fra uten at det går utover nettopp dette? Vi undres om kommunene har nok fagkompetanse til å gjennomføre massevaksinering. Den lange tidshorisonten for dette arbeidet gjør at jobben ikke kan baseres på at helsepersonell skal gjøre disse oppgavene i tillegg til ordinært arbeid.

Tilbakemeldinger vi får fra våre hovedtillitsvalgte rundt omkring i kommunene, er at de fleste ikke blir involvert i planleggingen av vaksineringen. Dette gjør at vi bekymrer oss for hvordan massevaksineringen skal gjennomføres, og for at dette skal koste for mye for medlemmer. I løpet av det siste året har vi sett eksempler på turnuser med utstrakt bruk av lange vakter, vi har sett helsesykepleiere som er tatt ut av skole- og helsestasjonstjenester for å drive med smittesporing, vi har sett ledere som må jobbe overtid uten kompensasjon, og dessverre har vi for mange eksempler på at slike tiltak gjennomføres uten noe form for kompensasjon.

Sykepleiere har stått på siden 12. mars i fjor, de begynner å bli slitne. Massevaksinasjonen er så vidt i gang, og det er nå arbeidsgiver har mulighet til å drøfte tiltak som kan berge helsa til de som vaksinerer. Vår klare oppfordring til alle fylkets kommunedirektører er å ta tillitsvalgte med på råd, det er sammen vi finner de gode løsningene.