Sykepleier, vær bevisst din markedsverdi!

Kenneth Sandmo Grip, fylkesleder i Trøndelag og Rannveig Prins Andøl, fylkesnestleder i Trøndelag

I dag feirer vi Florence Nightingales fødselsdag. Hun er regnet som den moderne sykepleiens grunnlegger og ble født 12. mai for like over 200 år siden. I skrivende stund er Norsk Sykepleierforbund, som organiserer ca. 125 000 sykepleiere, i brudd med de fleste arbeidsgiverrepresentanter. Det er lønnsforhandlinger vi skriver om, og det er brudd i Staten, KS, Oslo kommune og i Spekter. NSF har, gjennom hovedsammenslutningen Unio, levert fornuftige krav til mellomoppgjøret. En innfrielse av disse vil bidra til at arbeidsgiverne får rekruttert og beholdt livsviktig sykepleierkompetanse. Lønn er selvsagt viktig også for oss sykepleiere, for heller ikke vi kan leve av applaus. Den varmer, men hjelper ingenting på lån eller faste utgifter.

Uten våre medlemmers innsats ville det siste året sett mørkt ut i Norge. Fylkesledelsen i Trøndelag er intet mindre enn mektig imponert over den innsatsen som er lagt ned i våre kommuner og sykehus. Våre medlemmer har testet, drevet smittesporing, behandlet personer som har vært rammet av covid-19, reist utenlands for å bidra i kampen mot pandemien og frivillig reist for å avlaste kollegaer på Østlandet. Samtidig har det store flertallet av medlemmer utført det arbeidet de ordinært er satt til å gjøre. I starten av pandemien ble dette gjort med både frykt for å bli smittet selv og frykt for å bringe smitte videre til en av pasientene de behandler. Sykepleiere i kommunehelsetjenesten opplevde mangel på adekvat smittevernutstyr og mange var usikre på smittemåte og gjorde til dels radikale grep i privatlivet for å være sikre på at de skulle unngå smitte. Igjen, vi er mektig imponert over ansvarsfølelsen og viljen til å ofre for arbeid og for pasienten.

I anledning den internasjonale sykepleierdagen vil vi vil gjøre sykepleierne bevisst på sin enorme markedsverdi. Det mangler 6 000 sykepleiere i dag. Innen ca. 10 år vil denne mangelen nærmest ha tredoblet seg. Vi har aldri før vært gjennom en lignende periode der sykepleiere har fått vist hva sykepleierkompetanse er, og hvilken forskjell den gjør. Behovet for sykepleiere er svært godt dokumentert. Vår oppfordring til alle sykepleiere som framover møter en potensiell ny arbeidsgiver er; still krav! Krav om både god lønn og gode arbeidsforhold. Det er «selgers marked» for vår gruppe. Når du skal selge kompetansen din bør du være bevisst din egen verdi. For om du ikke er det og uttaler det høyt, så vil ingen andre se det heller. Sykepleiere er den gruppen norske rådmenn sier det er vanskeligst å rekruttere. Vi vet også at veldig mange arbeidsgivere sliter med å beholde den sykepleierkompetansen de har rekruttert tidligere.

Sykepleiere trenger ikke finne seg i hverken dårlig lønn eller dårlige arbeidsforhold. Vi, med vår kompetanse, trengs mer enn noen gang og dermed kan vi også stille krav. Husk at i alle våre tariffavtaler er garantilønn og minstelønn ment til å være et gulv som ingen skal lønnes under. Det finnes ikke et tak. Vi som er tillitsvalgte kommer alltid til å kjempe med nebb og klør i enhver forhandling, men den enkelte sykepleier har også gode muligheter til å forhandle på egne vegne når en skal tilsettes et nytt sted. Det kan være en må si nei til en eller flere arbeidsgivere, men det er verdt det på sikt. Sykepleiere sitter med enorme muligheter. Grip disse mulighetene! Vi ønsker alle sykepleiere en fantastisk 12. mai. Gratulerer med dagen!