Aktivitetsplan for Trøndelag i 2023.

NSF

Fylkesstyret har vedtatt handlingsplan for 2023, og fylkeskontoret har utarbeidet denne planen for aktiviteter med bakgrunn i denne. Det kan forekomme endringer ved behov.