Årets sykepleier, sykepleierleder og praksissted i Trøndelag

Hvem blir årets sykepleier, sykepleierleder og årets praksissted 2021?

Fylkesstyret har vedtatt at det i år skal deles ut pris til årets sykepleier, årets sykepleierleder og årets praksissted. Pris for årets praksissted er nytt for Trøndelag.

Fylkesstyret har vedtatt følgende kriterier for prisene:

  • Årets sykepleierleder: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærere av faget sykepleie.
  • Årets sykepleier: Prisen gis til én eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv måte.
  • Årets praksissted: Har en god kultur for å motta, utvikle og ivareta fremtidens sykepleiere.

For å være kandidat til en av prisene må man være medlem av Norsk Sykepleierforbund og ha sitt virke i Trøndelag fylke. Det samme gjelder for forslagstiller(e). Kandidaten(e) må ha opptrådt i tråd med Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Årets praksissted må foreslås av en/flere sykepleierstudenter og må ligge i Trøndelag. Man kan ikke foreslå seg selv.

For å få til å dele ut prisene trenger vi hjelp fra alle medlemmer i hele fylket. Kjenner du en kollega eller leder som du mener virkelig fortjener denne prisen? Send inn et forslag da vel. Fristen for å foreslå kandidater er 18. oktober.(frist i selve skjemaet er oppgitt til 4. oktober, men den er forlenget til 18.oktober) Man foreslår kandidater ved å fylle ut vedlagt skjema, lagre det lokalt på egen pc, og som deretter sendes til trondelag@nsf.no med skjemaet som vedlegg.

Prisene planlegges utdelt på julemedlemsmøtet 22.11.21. Vinnerne får diplom, blomster og et kunstverk på verdi inntil 10.000 kroner.