Er du sykepleier og alderspensjonist og ønsker å bidra i koronapandemien?

KLP logo

I NSF Trøndelag har vi opplevd å få en del henvendelser rundt dette temaet. Vi ser at det er mange som ønsker å stille sin tid, kunnskap og kompetanse til rådighet. 

Da pandemien traff Norge i mars 2020, var det mange pensjonister som ønsket å være med og bidra med sin arbeidskraft og kompetanse, og dette var (og er) det også behov for.  

Vanligvis meldes alderspensjonister som jobber på ordinære vilkår inn i pensjonsordningen igjen når de overstiger 20 % stilling – og pensjon avkortes. På grunn av behovet for å mobilisere all tenkelig sykepleierkompetanse, ble det gjort unntak fra denne regelen. Forskriften som regulerer dette, er nå forlenget til 1. januar 2022.

Dette må du sjekke

Før du kaster deg inn i yrket igjen i kamp mot pandemien, er det viktig at du selv sjekker at du omfattes av den midlertidige forskriften. Generelt gjelder:

  • Forskriften omfatter de som har en folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP eller har nådd særalder i offentlig sektor. Det vil si at dette ikke gjelder for sykepleiere som er uføretrygdet. Vi anbefaler deg å ta kontakt med KLP dersom du er usikker
  • Arbeidet må være relatert til pandemien
  • Du må se til at arbeidsgiver melder fra til KLP (evt. Statens Pensjonskasse/Oslo Pensjonsforsikring AS) om at du er omfattet av forskriften