Helseplattformen - et paradigmeskifte for sykepleieren

HP logo

Helseplattformen vil presentere den nye, felles pasientjournalen og muligheter for sykepleiefaget i den nye løsningen.

Denne fagdagen vil passe for alle sykepleiere i både sykehus og kommunehelsetjeneste, som kan komme i befatning med Helseplattformen.

Det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt. Vi tar forbehold om smittesituasjon.

Påmelding via vår hjemmeside: https://kurs.nsf.no/courses/4608?fromRoute=home

Program

08.30 - 08.50 Velkommen
08.50 - 09.10 En innbygger- en journal. Hva er Helseplattformen?
09.10 - 09.30 Sykepleierens rolle i prosjektet Helseplattformen
09.30 - 10.00 Helseplattformen- et amerikansk system med norsk innhold,
tilpasset norsk helsevesen
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 10.45 Legemiddelhåndtering i Helseplattformen
10.45 - 11.05 HelsaMi – Innbyggerportalen
11.05 - 11.30 Felles språk
11.30 - 12.15 Lunsj fra Hegstad og Blakstad (gratis lunsj til påmeldte)
12.15 -12.35 Innføringsprosjektet i Trondheim kommune
12.35 - 13.30 Demonstrasjon av kommunal løsning
13.30 - 13.45 Pause
13.45 - 14.05 Rapportering av data
14.05 - 14.25 Forskning og innovasjon
14.25 - 14.45 Samarbeid mellom profesjoner
14.45 – 15.05 Sykepleiertjenestens muligheter med Helseplattformen
15.05 - 15.15 Oppsummering av dagen

Velkommen!