Lokal fagpolitisk konferanse

Valgperioden er to-årig. Fristen for å foreslå kandidater er fire uker før konferansen avholdes, altså 27. oktober.

Forslag sendes til trondelag@nsf.no