NSF Trøndelag avholder ordinært fylkesmøte med alle valg, 14-15.mars 2023

NSFs logo i svart

Forbundsstyret skulle velge mellom to alternativer. Det første var en prolongering av de sittende fylkesstyrenes funksjonstid til etter landsmøtet 2023 (med ekstraordinære fylkesmøter i løpet av 2024). Det andre var at gjeldende vedtekter følges, med valg av både nye fylkesstyrer og landsmøtedelegasjoner innen 1. april 2023. Det siste alternativet ble valgt.

Det innebærer at fylkeskontorene og nominasjonskomiteene planlegger fylkesmøter som normalt, og at delegatene til fylkesmøtet på Scandic Hell, Stjørdal 14-15. mars 2023 skal velge både et nytt fylkesstyre for NSF Trøndelag, og NSF Trøndelags delegasjon til landsmøtet i november 2023.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å starte letingen etter gode kandidater til vervene som skal fylles.  Forslagsskjema og villighetserklæringer blir lagt ut på disse sidene så fort det er klart.