Nye studentrepresentanter i Trøndelag

Dalil Ali og Lisa Hustad, studentrepresentanter fylkesstyret Trøndelag

I juni fikk fylkesstyret to nye studentrepresentanter, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem. Studentene velger sine representanter fra år til år, og i løpet av en fylkesstyreperiode har vi derfor med oss hele åtte representanter, om ingen tar gjenvalg. Studentene har fast plass på møteagendaen i tillegg til at de kan melde inn ytterligere saker ved behov.

Det neste året er det Dalil Ali fra Nord universitet, campus Levanger, og Lisa Hustad fra NTNU, Trondheim som skal representere studentene.

De oppfordrer studenter ved begge universitetene til å ta kontakt med dem dersom de ønsker en sak belyst i fylkesstyret.