Nytt fylkesstyre i Trøndelag

For første gang i historien har vi gjennomført et helelektronisk fylkesvalg, og resultatet i Trøndelag er som følger:

Fylkesleder ble Kenneth Sandmo Grip

Nestleder ble Rannveig Prins Andøl

De valgte fylkesstyremedlemmene fra nord er:

 • Annbjørg Irene Støa - Sykehuset Levanger
 • Hilde Anita Bakken Olsen - Grong kommune
 • Lars Petter Skånes - Sykehuset Namsos
 • Veronica Vik Olsen - Steinkjer kommune

Varamedlemmene fra nord er:

 • 1.vara: Kari Grande Andresen - Nord Universitet
 • 2.vara: Benny Andre Åsan - Levanger kommune
 • 3.vara: Mads Ledang - Sykehuset Namsos
 • 4.vara: Barbro Gravset - Nærøysund kommune
 • 5.vara: Maj Elisabeth Norum - Nord universitet

Studentmedlem fra Nord universitet er Mia Ulsund (valgt blant studentene).

Faggrupperepresentant fra nord er Thea Hegstad (valgt blant faggruppelederne).

De valgte fylkesstyremedlemmene fra sør er:

 • Hege Kløften - Tydal kommune
 • Ingrid Berg Selfjord - Trondheim kommune
 • Maiken Isachsen-Hagen - St.Olavs hospital
 • Oda Karoline Ingstad - Lade behandlingssenter

Varamedlemmer fra sør er:

 • 1.vara: Margrethe Sesseng Fløttum - Midtre Gauldal kommune
 • 2.vara: Rune Larsen - St.Olavs hospital
 • 3.vara: Randi Synnøve Aalberg - Oppdal kommune
 • 4.vara: Jorunn Kissten - Orkland kommune
 • 5.vara: Margit Gisvold Næss - Oppdal kommune

Studentmedlem fra NTNU Trondheim er Nora Daldorff (valgt blant studentene).

Faggrupperepresentant fra sør er Kjersti Boye (valgt blant faggruppelederne).