Vinnere av årets sykepleierpriser!

Forslagene som kom inn er vurdert av en bredt sammensatt jury satt sammen av medlemmer fra kommunehelsetjenesten, utdanningssektoren, sykehus og fylkesstyret. Juryen hadde flere gode kandidater til alle prisene og i så måte var det ikke enkelt å plukke vinnere. Vinnerne skal få overlevert diplomer og gave fra NSF så snart det lar seg løse rent praktisk. I vedtektene for prisene er det bestemt at vinnerne mottar diplom og et kunstverk av en trøndersk kunstner med verdi inntil 10 000 kroner.

Årets praksisplass:

Årets praksisplass er en pris som deles ut for første gang i år. Kriteriene til denne prisen er følgende: «Årets praksissted skal ha en god kultur for å motta, utvikle og ivareta fremtidens sykepleiere.»

Som student ved årets praksisplass blir man umiddelbart inkludert i det åpne, reflekterende, humoristiske og støttende miljøet. Ledelsen og veiledere legger inn en ekstra innsats for studentene, og tilbyr læringssituasjoner som ikke kreves av dem, og som ikke gjennomføres andre steder. Studentene blir tilbudt ukentlige fagtimer med aktuelle temaer og studentene blir også oppfordret til å delta på disse selv.

Noe av det mest essensielle man sitter igjen med etter en praksisperiode er viktigheten av et åpent og trygt arbeidsmiljø som danner grunnlag for god refleksjon. Det er en kultur blant alle ansatte å ta opp temaer til diskusjon, og på den måten innhente flere perspektiver på hendelser og spørsmål i arbeidshverdagen. I den forbindelse anvendes blant annet faglig kunnskap, etisk refleksjon, gjeldende lovverk samt personlig kjennskap til hver enkelt beboer. Som student oppleves dette som et prakteksempel på hvordan man tar små og store temaer på alvor og hvordan man danner et solid grunnlag for et svært godt arbeidsmiljø.

Mange gode ord er brukt til å beskrive miljøet ved årets praksisplass. Forslagsstiller sier at trolig vil både ansatte, beboere og sykepleierstudenter være enig i at årets praksisplass er et sted med åpenhet, aksept, respekt og forståelse og miljøet er bygd på kunnskap, refleksjon, trygghet og samarbeid.

Vinneren av årets praksisplass

Prisen for «Årets praksisplass» går til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse, Botiltak.

Kong Carl Johans arbeidsstiftelse
Bak fra venstre: Spesialvernepleier/veileder Idar Eidsaune, avdelingsleder Kjersti Løhre Garnes og Leder KCJA Kirsten Melum.<br> Foran fra venstre: Renholder Josenilda Silva Stokbak, spesialvernepleier/veileder Carina Røstad Haug, sykepleierstudent Guro Stålstrøm og spesialsykepleier/veileder Mari Wendelborg Gil.

Årets sykepleier:

Kriteriene for årets sykepleier: «Prisen gis til en eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle eller profilere sykepleiefaget på en positiv måte.»

Årets sykepleier blir beskrevet som en meget kunnskapsrik og erfaren sykepleier. Vinneren er en tydelig stemme i sitt fagmiljø og setter krav til dem han har rundt seg. Vinneren blir beskrevet som nyskapende og finner nye løsninger i møte med pasientgruppen. Vinnerens brennende engasjement til sykepleiefaget har bidratt til å inspirere ungdom til å søke seg til sykepleierfaget. Vinneren er alltid blid og har en morsom kommentar på lur, dette er med på å øke trivselen i en særdeles travel, og til tider krevende hverdag.

Vinneren har utøvd sykepleie på avansert nivå, både innenfor og utenfor Norges landegrense. Arbeidet har vært svært krevende, har krevd høy faglig kompetanse og har i perioder medført risiko for eget liv og helse. Gjennom dette arbeidet har vinneren reddet mange liv og det er ingen tvil om at vedkommende er en tydelig, modig og stolt sykepleier. Andre verdier vedkommende står for i sitt daglige virke er Respekt, Ansvar og Mot.

Vinneren ble ferdig utdannet sykepleier i 1999. Tok videreutdanning i 2006 i operasjonssykepleie, tok deretter faglig påbygging for å bli kirurgisk assistent i Norge. Vinneren har parallelt med dette hatt stillinger i Forsvaret. Vedkommende tok befalsskolen i Forsvaret i 1990, og deretter Sjøkrigsskolen i 1992. Han har graden orlogskaptein i Forsvaret. Han har tjenestegjort under internasjonale oppdrag menge ganger, både i Irak og Syria som operasjons sykepleier. Han jobber i dag som avdelingssykepleier på sykestua på Værnes garnison.

Vinneren av prisen «Årets Sykepleier» går til Jan Arne Sæther.

Jan Arne Sæther
Jan Arne Sæther

Årets sykepleierleder:

Kriterier til årets sykepleierleder: «Prisen gis til en eller en gruppe av sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærer(e) av faget sykepleie.»

Vinneren har stor omtanke for sine ansatte og arbeider hele tiden for å støtte og bygge god ledelse og kvalitet. Faglig utvikling og god kompetanse er noe vinneren er svært opptatt av. Vinneren har i mange år jobbet med å bygge opp samarbeidet på tvers av seksjoner for å utnytte kompetanse og ressurser på best mulig måte. Dette har blitt en veletablert kultur blant vinnerens ansatte. Vinneren har gjennom sin yrkeskarriere vært opptatt av faglig utvikling og god kompetanse, noe vinneren har jobbet aktivt med å tilrettelegge for. Et av hovedmålene har vært at pasienten skal ha tilbud om godt kvalifiserte sykepleiere og få utdannet nok spesialsykepleiere ved arbeidsplassen. Det utdannes i dag flere spesialsykepleiere og mastergradskandidater ved vinnerens arbeidsplass enn noen gang tidligere.

Vinnerens beskrives å lede som mild, men med bestemt hånd under mottoet «stadig bedre». Vinneren tar seg tid til det lille ekstra i hverdagen. Miljøet beskrives som trivelig, åpen og humørfylt. Vinneren har ledet arbeidsplassen sin gjennom store endringer og omorganiseringer. I denne sammenhengen har vinneren vært en svært god samarbeidspartner og leder ved at hun holder hodet kaldt, jobber systematisk og alltid er inkluderende og støttende.

Vinneren er utdannet sykepleier, helsesykepleier og har en mastergrad i business administration. Startet som sykepleier ved Barne- og ungdomsklinikken i 1980. Hun har arbeidet som avdelingssykepleier i flere år. Hun arbeidet som assisterende oversykepleier i 1984. I 2000 ble hun avdelingssjef sykepleie for alle seksjoner ved den nye Barne-og ungdomsklinikken ved St.Olav Hospital. Siden 2015 har hun vært avdelingssjef sykepleie for sengeposter, poliklinikk, dagpost og Barn mottak.

Vinneren av prisen «Årets sykepleierleder» er Randi Hansen

Randi Hansen
Randi Hansen