Lønn

I samarbeid med hovedtillitsvalgte har fylkeskontoret kartlagt lønn til sykepleierstudenter i tidligere Vestfold fylke. Se oversikt over kommuner og sykehus.

Lønnsforskjeller mellom ulike arbeidssteder i 2018

Lønn
1.årsenhet
Lavest kr.
288.500
(Sande)
Høyest kr.
333.300
(Færder, Holmestrand
og Sandefjord)
Lønnsforskjell på kr. 44.800
Lønn
2.årsenhet
Lavest kr
303.100
(Sykehuset i Vestfold)
Høyest kr
346.188
(Re)
Lønnsforskjell
på kr 43.088
Lønn
3.årsenhet
Lavest
kr 309.100
(5 semester)
313.184
(6 semester)
Sykehuset i Vestfold)
Høyest kr
357.800
(Færder, Holmestrand,
og Sandefjord
Lønnsforskjell
på kr 48.700-
44.616.

Vi tar forbehold om at vi kan ha feil opplysninger. Ser du en feil så send en epost til fylkeskontoret.

Under finner du lønnsnivå og eventuelle lokale tillegg på de forskjellige virksomhetene vi har tillitsvalgte.