Medlemsinformasjon

Hva er forskjellen på sykepleier og vernepleier?

Både sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i medikamenthåndtering.

De er likestilt som helsepersonell i helsepersonelloven, og må forholde seg til bestemmelsene i forskrift om legemiddelhåndtering. Likevel har de to yrkesgruppene svært ulik kompetanse.

Vernepleiere og sykepleiere er ikke substitutter, de kan ikke erstatte hverandre. Derimot er de komplementære, og kan til sammen utgjøre et godt tverrfaglig team. Begge utdanningene er en treårig bachelorgrad.