Fylkesmøte 2023, Vestfold og Telemark

Saksdokument m.v. ligger på denne lenken:

Nominasjonskomiteens innstilling

Nominerte kandidater

Se de nominerte i eget hefte

Meld deg på

Disse blir innkalt til møtet

 • Valgte delegater
 • Fylkesstyrets medlemmer
 • Fylkesleddets nominasjonskomite
 • Fylkesleddets hovedtillitsvalgte
 • Lokale faggruppeledere
 • Felles representant i fylkesstyret for lokale faggruppemedlemmer

Tid og sted

20.-21. mars 2023 på Quality Hotel Grand Larvik, i Larvik

Innkalling og program

Uttalerett, forslagsrett eller stemmerett?

Disse retningslinjene gjelder for møtet:

 • Delegater som er valgt av og blant medlemmene i det enkelte hovedtillitsvalgt-område (velges tidlig i 2023), har uttale-, forslags- og stemmerett.
 • Fylkesstyrets medlemmer, fylkesleddets nominasjonskomité, fylkesleddets hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere har uttale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Alle medlemmer har adgang til møtet, og har uttalerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Ønsker du å være delegat?

Valg av delegater til fylkesmøtet vil finne sted i de enkelte hovedtillitsvalgt-områdene tidlig i 2023. Alle medlemmer kan stille til valg i sitt HTV-område.

Nominasjon og valg

Fylkesmøtet skal velge:

 • Fylkesleder
 • Fylkesnestleder
 • Fylkesstyremedlemmer
 • Landsmøtedelegasjon for fylket

Ønsker du å melde en sak som skal behandles av fylkesmøtet?

I tillegg til valg av nytt fylkesstyre og landsmøtedelegasjon, så skylder vi medlemmene å gjøre oppmerksom på at vedtektene åpner for at fylkesmøtet kan behandle og fatte vedtak i en eller flere politiske saker. Dersom du vil melde en sak er det viktig at du sier noe om innholdet i saken, og hvorfor du tenker at det er viktig at den behandles. Fylkeskontoret har dessverre ikke anledning til å bistå med saksutredning i saker som meldes fra medlemmer. Fylkesstyret tar den endelige innstillingen på om saken skal behandles av fylkesmøtet.

Frist for å sende inn saker er i løpet av torsdag 2. mars, og sendes til vestfoldogtelemark@nsf.no