Årets sykepleieleder 2021

Plakat årets sykepleieleder 2021

Kriterier - årets sykepleieleder

Minst et av kriteriene må være særlig belyst for å kvalifisere til prisen:

  • Setter sykepleiefaget i front i sitt daglige arbeide
  • Arbeider for å oppnå utviklende mål og pasientresultater i samarbeid med de ansatte
  • Stimulerer til, tilrettelegger for og utvikler er godt fag- og læringsmiljø
  • Skaper er godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte
  • Opprettholder og videreutvikler høy faglig og etiske standard blant kolleger og studenter
  • Er tydelig, modig og stolt

Frist for å sende inn forslag på kandidater er 5. april.

Mer info om prisen og hvor forslag skal sendes finner du i skjema og plakat. Gå direkte inn på skjema via QR-kode.

QR-kode til enalyser-skjema
QR-kode til skjema