Årets sykepleier 2021

Plakat årets sykepleier 2021

Kriterier - Årets sykepleier

Minst ett av kriteriene må være særlig belyst for å kvalifisere til prisen:

  • Står frem som en god rollemodell for sine kollegaer, med sine kunnskaper, holdninger og handlinger
  • Viser initiativ og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende
  • Fremmer og anvender kunnskapsbasert praksis og forskning
  • Bidrar til et arbeidsmiljø som fremmer god dialog og tverrfaglig samarbeid
  • Ser sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø og pasientsikkerhet og kvalitet
  • Gir veiledning av høy kvalitet til studenter og kollegaer
  • Er tydelig, modig og stolt

Frist for å sende inn forslag på kandidater er 5. april.

Mer info om prisen og hvor den skal sendes finner du i vedlagt plakat og skjema. Gå direkte til skjema via QR-kode.

QR-kode til enalyser-skjema
QR-kode til skjema