FØLELSEN AV Å HA BLITT LURT!

Bilde av fylkesnestleder Margareth Horn

I fjorårets oppgjør ble moderasjon fremhevet som viktigere enn noen gang på grunn av utfordringer knyttet til pandemien. Frontfagsrammen ble beregnet til 1,7 prosent, men nå viser de foreløpige TBU-tallene at rammen ble 2,25 prosent.

Flere bransjer i privat sektor har en langt bedre lønnsutvikling. Både varehandelen og finansnæringen endte med lønnsvekst på over 3 prosent og ansatte i industrien på over 2 prosent. Forbundslederen vår uttalte seg i media på mandag og sa at dette er usolidarisk, uansvarlig og uforståelig.
Tallene viser at praktiseringen av frontfaget ikke fungerer i våre grupper. Frontfaget oppleves som en tvangstrøye.
Det har ikke blitt noen lønnsløft for oss som jobber i helsevesenet og det er tatt i betraktning arbeidsbyrden vi har vært gjennom og synliggjøringen av den siste året. Ifølge regjeringens perspektivmelding som ble lagt frem forrige uke, kom det dessuten frem at man ser for seg at hver tredje person må jobbe med helse- og omsorg i 2060. Det står ikke i forhold til lønnsveksten.
NSF vet at lønn er et viktig virkemiddel både for å rekruttere og beholde sykepleiere. Så hvem er det som lurer hvem her? Det må tas grep og vi forventer at Statsministeren kommer på banen.

Hilsen kampklar nestleder, Margareth Horn