Leder- sjakk matt eller ivaretatt?

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

NSF tilbyr deg som er leder eller som er opptatt av god ledelse et fagwebinar med aktuelt og variert innhold.

Webinaret åpnes av forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hovedinnlegget tar for seg ivaretakelse av lederen under kriser spesielt, og ved normaldrift.

Videre vil innledere belyse arbeidsmiljø og sykefravær, hvordan et mangfold blant både ansatte og pasienter kan utgjøre muligheter mer enn utfordringer.

I webinarets siste del får du høre om sykepleieres erfaringer med bærekraftarbeid, og du får høre mer om hva lederavtaler bør omhandle og hva du bør tenke på ved inngåelse av slike avtaler.

Webinaret er gratis. Meld deg på, så får du tilsendt påloggingslenke dagen før webinaret!

Her finner du mer informasjon og lenke til påmelding: https://www.nsf.no/kurs/leder-sjakk-matt-eller-ivaretatt