NSF Vestland sin nominasjonskomite

Nominasjonskomite

NSFs vedtekter sier at nominasjonskomiteen skal velges av de hovedtillitsvalgte - og på hovedtillitsvalgtkonferansen torsdag 21. april ble valget gjennomført.

Det var kommet inn 9 kandidater til nominasjonskomiteen.

Dette er nominasjonskomiteen

(i alfabetisk rekkefølge)

Leder

Terje Årsvoll Olsen

Medlemmer

Siren Andreassen, HTV Olaviken Alderspsykiatriske sykehus
Frank Eide, HTV Bergen kommune
Tore Engesæter, HTV Helse Bergen
Linn Therese Paus, Betanien Sykehus

Varamedlemmer

1. varamedlem: Ingebjørg Brun, Årdal kommune
2. varamedlem: Berit M. Johanssen Hornnes, Helse Førde
3. varamedlem: Cathrine Selsvold Natterøy, HTV HVL campus Stord
4. varamedlem: Leni Brunborg, HTV Helse Bergen

NSF Vestland ønsker nominasjonskomiteen lykke til med det viktige arbeidet!