Ny rådgiver ved NSF Vestland

Eva Karin Skorpen

Rådgiver Eva Karin Skorpen

Eva Karin er sykepleier og kommer fra Haraldsplass Diakonale Sykehus. Her har hun arbeidet som sykepleier ved Geriatrisk avdeling/Koordinerende enhet frem til hun ble hovedtillitsvalgt i juni 2012. Dette vervet  har hun hatt til mars 2021.

Eva Karin er tilsatt som vikar for Karin Bell Trældal som er nestleder.

Vi på fylkeskontoret i NSF Vestland gleder oss til å bli kjent med Eva Karin, og ser frem til et godt samarbeid.