NSF Akershus universitetssykehus - Ahus

Her finner du relevant informasjon for deg som jobber på Ahus.

Foretakstillitsvalgt

Berit Langset er Foretakstillitsvalgt (FTV). noe hun har vært siden 2019. Berit har bred erfaring innen NSF gjennom diverse verv over flere år. Hun taler tydelig sykepleierens sak og er en god støttespiller for medlemmene, både ved tilgjengelighet samt at Berit alltid stiller godt forberedt. Berit er realistisk og uredd, sammen med god faglig forankring bidrar dette til at medlemmene føler hun kjemper for deres sak. Berit innehar god kunnskap om NSF´s formål, målsettinger og verdier.

Hovedtillitsvalgte

Det er tre Hovedtillitsvalgte (HTV).

Audun Mo

Audun har fra før 5 års erfaring som hovedtillitsvalgt fra Lovisenberg Diakonale Sykehus fra 2013-2018. Han har god kunnskap rundt lover, avtaleverk og NSF sin politikk. 

Skjalg Hagen Petersen

Skjalg har lang erfaring som plasstillitsvalgt både fra Aker, Stensby og AHUS siden 2014, og hovedtillitsvalgt Ahus siden høst 2019, samt ett år som stedfortreder før dette.

Turid L. Mathisen

Turid har lang erfaring som plasstillitsvalgt og som HTV SI (Sykehuset Innlandet, Kongsvinger) fra 2017 og på Ahus 2019. Hun har hovedansvar for kirurgisk divisjon og Kongsvinger sykehus.

Stedfortreder

Rakel Øya Berg er stedfortreder for hovedtillitsvalgte. Rakel har vært plasstillitsvalgt siden 2016 på alderspsykiatrisk poliklinikk. Hun er godt kjent innen divisjon psykisk helsevern, et område komiteen ser som viktig å få styrket. Rakel er videre godt kjent med NSF sin politikk og brenner for sykepleierens rolle innen psykisk helsevern.

Tidligere publiserte saker

 • Det er tid for valg av foretakstillitsvalgt og hovedtillitsvalgte for NSF ved Ahus.

  Dersom du kjenner til en sykepleier som kan være egnet til en slik rolle, må vedkommende spørres og foreslås ved utfylt forslagsstillerskjema. Kandidaten må fylle ut tilhørende villighetserklæring og det skal sendes samlet inn til nominasjonskomiteen, med et bilde. Bildet er til bruk for å presentere kandidatene over for medlemmene som stiller til valg. Vi trenger gode kandidater, så ikke nøl med å spørre en du mener kan gjøre en god jobb for NSF på Ahus.

  Frist for å melde kandidat til vevene er 03.11.2020. Valg vil bli annonsert via epost, så sjekk «min side».

  Forslag og eventuelle spørsmål sendes til nominasjonskomiteen.

  Kriteriene for å kunne velges er:

  • Medlem i Norsk sykepleierforbund
  • Ansatt på Ahus
  • Foreslått og sagt seg villig til å være tillitsvalgt
  • Interessert i og er kjent med NSFs politikk

  NSF har på Ahus frikjøpt verv:

  • FORETAKSTILLITSVALGT (FTV) (100%) x 1
  • HOVEDTILLITSVALGT (HTV) (100%) x 3
  • STEDFORTREDER for hovedtillitsvalgte x 1

  Mvh Nominasjonskomiteen ved Kristina, Frida og Guro