Årets sykepleieleder i Viken 2021

Sykepleieleder

Infografikk over prisen for årets sykepleieleder

Prisen vil deles ut av Viken i løpet av høsten 2021. Smittesituasjonen vil avgjøre om det blir i forbindelse med et fysisk arrangement eller på annen måte. Vinneren vil bli gjort kjent via våre nettsider, facebook og på Instagram.

Årets sykepleieleder:
Utøver ledelse av høy kvalitet
Fremmer god kultur
Tilrettelegger for og bidrar til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av sykepleietjenesten
Tar initiativ til å utvikle og opprettholde ett god læringsmiljø
Er en god rollemodell og inspirator
Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter
Annet

Kandidaten må være yrkesaktiv på nominasjonstidspunktet, og medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Prisen består av
Diplom og gave
Forslagsstiller tildeles et gavekort med verdi kr 500,-

Kunngjøring av prisen foretas på NSF Vikens hjemmeside. Prisen administreres via fylkeskontoret.

Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis (trenger ikke være NSF-medlem).

Frist for innsending av forslag:
Forslag sendes fylkeskontoret innen 30. august 2021

JURY
Juryen består av Ragnhild Hegg (tidligere fylkesleder i NSF Akershus), Karen Brasetvik (tidligere fylkesleder i NSF Østfold) og Martin Olsen (avdelingssjef ved kirurgiske avdelinger på Ringerike sykehus, Vestre Viken)

Begrunnet forslag må være fylkeskontoret i hende innen 30. august 2021 på en av følgende måter (i prioritert rekkefølge):

Fyll ut spørreskjemaet (samme som over) i Enalyzer, her:

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=titig7b2

evt via denne QR-koden:

Eller fyll ut skjema: Kandidat til årets sykepleieleder

til vår e-postadresse:
viken@nsf.no

Siste alternativ er å sende det som vanlig post

til vår postadresse:

Norsk Sykepleierforbund Viken
Tollbugata 22, Pb. 456 Sentrum
0104 Oslo