Årets sykepleier i Viken 2021

ÅSPL

Prisen vil deles ut av Viken i løpet av høsten 2021. Smittesituasjonen vil avgjøre om det blir i forbindelse med et fysisk arrangement eller på annen måte. Vinneren vil bli gjort kjent via våre nettsider, facebook og på Instagram.

Årets sykepleier:

Utøver sykepleie av høy kvalitet
Er med på å utvikle sykepleiefaget av god kvalitet innenfor sitt område
Arbeider kunnskapsbasert
Er en god rollemodell og inspirator
Deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter
Annet

Kandidaten må være yrkesaktiv på nominasjonstidspunktet, og medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Prisen består av
Diplom og gave
Forslagsstiller tildeles et gavekort med verdi kr 500,-

Kunngjøring av prisen foretas på NSF Vikens hjemmeside. Prisen administreres via fylkeskontoret.

Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis (trenger ikke være NSF-medlem).

Frist for innsending av forslag:
Forslag sendes fylkeskontoret innen 30. august 2021

JURY
Juryen består av Ragnhild Hegg (tidligere fylkesleder i NSF Akershus), Karen Brasetvik (tidligere fylkesleder i NSF Østfold) og Martin Olsen (avdelingssjef ved kirurgiske avdelinger på Ringerike sykehus, Vestre Viken)

Begrunnet forslag må være fylkeskontoret i hende innen 30. august 2021 på en av følgende måter (i prioritert rekkefølge):

Fyll ut spørreskjemaet i Enalyzer, her:
https://surveys.enalyzer.com?pid=sp4dupif
evt via denne QR-koden:

Ellers fyll ut skjema: Kandidat til årets sykepleier

til vår e-postadresse:
viken@nsf.no

Siste alternativ er å sende det som vanlig post

til vår postadresse:

Norsk Sykepleierforbund Viken
Tollbugata 22, Pb. 456 Sentrum
0104 Oslo