Delta på 1. mai markering med NSF Viken i Fredrikstad

trommekorps

Trommekorpset

Søndag er det 1. mai.

NSF Viken oppfordrer sammen med NSF Fredrikstad, våre medlemmer til å ta seg tid til å gå sammen med oss i årets 1. mai tog fra Tollboden i Fredrikstad oppmøte kl 13.30.

NSF Vikens trommekorps vil også stille opp sammen med oss.

Tema: heltid og retten til heltid. Støtte til ankesaken i kampen for full stilling for sykepleierne på nyfødtintensiv på Kalnes som starter opp 4. mai!

Vi håper at mange av våre medlemmer tar seg tid til å gå sammen med oss.