God sommer 2022

Sylvi Vyllum var den aller beste lederen i 2021. I alle fall fikk hun prisen for årets sykepleieleder. Prisen ble delt ut i år.

NSF har sagt fra før - og vi gjør det igjen. Nå varsles det om krise i kommuner, sykehus og andre helseinstitusjoner over hele Viken. Det mangler sykepleiere og jordmødre, og dette går ut over bemanning og kvalitet. Sykehjemsplasser legges ned på grunn av sykepleiermangel. Døgnplasser på sykehus stenges i sommer av samme grunn. Fødetilbudet er mangelfylt, og jordmormangelen er spesielt stor. Mange tilbud reduseres og dette går sterkt ut over tilbudet til befolkningen.

Flytter ferie

Mange medlemmer blir bedt om å flytte ferien sin til seinere på året, mot en liten pengesum. Våre medlemmer setter seg opp på ekstravakter og overtidsvakter, og viser stort ansvar. Ledere og fagutviklingssykepleiere går inn og dekker opp ledige vakter. Noen bruker vikarbyråer, og leier inn over en lav sko.

Det jobbes på spreng med å finne løsninger, som kan sikre tilbudet gjennom sommeren. Jeg er imponert over kreativiteten og ansvaret sykepleiere, jordmødre, lederne og andre tar i denne situasjonen.

Huller og hjemmevakter

Men noen ganger går det ikke. Turnuser har alt for mange hull. Bemanningen og kompetansen blir for dårlig. Noen har foreslått å bruke hjemmevakter i utstrakt grad. NSF mener at alle kommuner må ha sykepleiere på jobb i aktiv vakt hele døgnet og hele uka. Våre pasienter er like syke om sommeren som ellers. Vi har mange eksempler som viser at dårlig bemanning fører til at pasientene bli påført ekstra lidelse, eller dør. Dette kan skje, når forverring ikke blir oppdaget i tide, og når tiltak ikke blir iverksatt. Å kun ha sykepleier i hjemmevakt, er ikke i samsvar med det store ansvaret kommunene har fått de siste årene.

Menge ledere sliter med å få sommeren til å gå opp. Ta kontakt med NSF for å finne løsninger.

Takk

Jeg vil takke våre tillitsvalgte i Viken. Takk for at dere hver dag samarbeider med arbeidsgiver om å finne gode løsninger. Det innebærer noen ganger å varsle om uforsvarlige tilbud til pasientene eller ikke helsefremmende turnuser for de ansatte. Den innsatsen dere gjør, kan irritere arbeidsgiver her og nå, og det får dere høre. Men jeg er overbevist om at deres innsats er uvurderlig. Helsetjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass, med helsefremmende turnuser. Det er kun dette som vil sikre beredskapen vår og bidra til likeverdige helsetjenester til befolkningen.

Jeg vil også takke alle våre lokale faggrupper som har bidratt med innspill til utviklingsplanene, og som arrangerer mange faglige medlemstilbud. Takk for at dere har stilt opp på sykepleierdagen. Alle medlemmer i Viken, bør melde seg inn i en eller flere faggrupper. Der gjøres det så mye viktig arbeid.

Eva blir pensjonist

Eva Zimmermann skal gå av med pensjon 1. august. Eva har jobbet mange år i på fylkeskontoret i Østfold som seniorrådgiver. Eva har gjort en veldig stor innsats for å styrke de tillitsvalgte i deres jobb. Vi andre har lært så mye av Eva, og den arven skal vi ta vare på. Tusen takk for fantastisk innsats gjennom mange år, kjære Eva. Du kommer til å bli savnet. Lykke til framover.

Jeg vil takke alle som har deltatt på våre medlemstilbud i vårhalvåret. Det var fint å endelig kunne møtes, og takk for at vi har blitt invitert ut på mange arbeidsplasser. Vi har deltatt på 8. mars og 1. mai arrangementer i hele Viken. Vi har markert den internasjonale sykepleierdagen 12. mai og jordmordagen 5. mai. Vi fikk endelig delt ut prisen for årets sykepleier og årets leder for 2021. Gratulerer til Rosy Andrews på Hospice Stabekk, og Sylvi Vyllum på Ahus. For noen flotte sykepleiere. Vi har kjempet sammen med 4 sykepleiere på nyfødtintensiv på Sykehuset Østfold- for retten til heltid. Vi har hatt mange konferanser for våre tillitsvalgte. Vi har skrevet innlegg i media, vi har forhandlet og vi har vunnet og vi har tapt. Vi gir oss uansett ikke. Spesiell takk til alle i fylkesstyret for engasjement og kloke avgjørelser. Følg med videre- til høsten kommer det nye spennende medlemstilbud, og det gleder vi oss til.

God sommer

Til slutt vil jeg ønske alle en god sommer - både på jobb og på ferie. Lad batteriene når du kan og pust godt, for livet er nå.