Høsten i NSF Viken

Høstfargede blader

Høsten kan bli så fargerik i NSF Viken

Medlemsmøter 

I oktober og november inviterer vi til medlemsmøter for alle medlemmer i hele fylket. Fordi Viken er stort så blir det tre arrangementer, 26. Oktober i Sarpsborg, 3. november i Drammen og 7. november i Lillestrøm. Disse møtene er på planleggingsstadiet, så har du forslag til saker eller temaer hører vi gjerne fra deg. Send en epost til viken@nsf.no . Det vi vet er at det blir foredrag med Marte Valle og Gina Nordby. Det er bare å glede seg! 

Tillitsvalgte på din arbeidsplass kommer også til å arrangere medlemsmøter. Så samler vi alle til fylkesmedlemsmøte. Håper å se deg. 

Arbeidstidskurs for ledere og andre interesserte

Vi fortsetter å tilby arbeidstidskurs for ledere og andre som jobber med utarbeidelse av turnus. For ledere som leder ansatte 24/7 er arbeidstid et krevende område. Kurset er gratis for medlemmer i NSF. Temaer som tas opp i kurset er: 

  • Forsvarlighetsvurdering av turnus 
  • Heltidskultur 
  • Partssamarbeid 
  • Bemanning 
  • Langvakter  
  • Inngåelse av turnusavtaler
  • Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Kurset avholdes digitalt (Teams) 21. september. Påmelding til kurset kommer i kurskalenderen. 

Kurs og opplæring for tillitsvalgte 

Året igjennom velges nye tillitsvalgte som får opplæring i det som trengs for å være din tillitsvalgt på arbeidsplassen. Hver måned arrangeres introduksjonskurs for nye tillitsvalgte i NSF Viken. Videre er det grunnopplæring i lover og avtaleverk, arbeidstid og forhandlinger. For tillitsvalgte finnes alle disse kursene i kurskalenderen.  

I løpet av høsten arrangeres også oppdateringskonferanser for både tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.  

I NSF bestemmer du – og alle andre medlemmer

Denne høsten blir det mulighet for å stille til valg som delegat til Landsmøtet i NSF som arrangeres neste høst. Fra NSF Viken skal det velges 30 medlemmer som på Landsmøtet skal være med å stake ut kursen for de neste fire årene.  Vil du være en av de 30? Da følger du med på nettsidene våre utover høsten, så kommer det mer informasjon. 

Følg med

Hold deg oppdatert på stort og smått, saker og NSF-politikk ved å følge oss på Facebook og Instagram. Du finner oss på Facebook - Norsk Sykepleierforbund Viken og på Instagram - @nsfviken.