Hvem blir årets sykepleieleder i Viken 2022?

årets sykepleieleder i Viken

Vi trenger hjelp til å finne årets sykepleieleder i Viken 2022. Du kan bidra ved å nominere en sykepleieleder du mener fortjener tittelen.

Prisen vil deles ut av NSF Viken i løpet av høsten 2022. Vinneren vil bli gjort kjent via våre nettsider, facebook og på Instagram.

Årets sykepleieleder fyller en eller flere av kriteriene:

  • Utøver ledelse av høy kvalitet
  • Fremmer god kultur
  • Tilrettelegger for og bidrar til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
  • Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av sykepleietjenesten
  • Tar initiativ til å utvikle og opprettholde ett god læringsmiljø
  • Er en god rollemodell og inspirator
  • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter
  • Annet

Kandidaten må være yrkesaktiv på nominasjonstidspunktet og medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Prisen består av:


Diplom og gave.
Forslagsstiller tildeles et gavekort med verdi kr 500,-

Kunngjøring av prisen foretas på NSF Vikens hjemmeside. Prisen administreres via fylkeskontoret.

Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis (trenger ikke være NSF-medlem).

Frist for innsending av forslag:

Forslag sendes fylkeskontoret innen 18. september 2022

Slik nominerer du en sykepleieleder:

Begrunnet forslag må være fylkeskontoret i hende innen 18. september 2022.

Fyll ut spørreskjemaet i Enalyzer for å foreslå en kandidat:

Klikk her for å komme til skjemaet i Enalyzer


eller bruk denne QR-koden:

QR kode for årets sykepleier/sykepleierleder

Du kan også fylle ut skjema: 

Skjemaet sendes til vår e-postadresse:
viken@nsf.no

Siste alternativ er å sende det som vanlig post til vår postadresse:

Norsk Sykepleierforbund Viken
Tollbugata 22, Pb. 456 Sentrum
0104 Oslo