Hvem blir årets sykepleier i Viken 2022?

årets sykepleier

Vi trenger hjelp til å finne årets sykepleier i Viken 2022. Du kan bidra ved å nominere en sykepleier du mener fortjener tittelen.

Sykepleierprisen går til en sykepleier som utmerker seg i arbeidet, bidrar til faglig bevissthet og er en rollemodell i sin utøvelse av faget.

Prisen vil deles ut av NSF Viken i løpet av høsten 2022. Vinneren vil bli gjort kjent via våre nettsider, facebook og på Instagram.

Årets sykepleier fyller en eller flere av kriteriene:

  • Utøver sykepleie av høy kvalitet
  • Er med på å utvikle sykepleiefaget av god kvalitet innenfor sitt område
  • Arbeider kunnskapsbasert
  • Er en god rollemodell og inspirator
  • Deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter
  • Annet

Kandidaten må være yrkesaktiv på nominasjonstidspunktet, og medlem av Norsk Sykepleierforbund.

Prisen består av

Diplom og gave

Forslagsstiller tildeles et gavekort med verdi kr 500,-

Kunngjøring av prisen foretas på NSF Vikens hjemmeside. Prisen administreres via fylkeskontoret.

Forslagstillere kan være sykepleiere, studenter, lærere, ledere og andre med god kjennskap til praksis (trenger ikke være NSF-medlem).

Frist for innsending av forslag:

Forslag sendes fylkeskontoret innen 18. september 2022

Slik nominerer du en sykepleier

Begrunnet forslag må være fylkeskontoret i hende innen 18.september 2022 på en av følgende måter:

Fyll ut spørreskjemaet i Enalyzer for å foreslå en kandidat:

Klikk her for å komme til skjemaet i Enalyzer

Eller bruk denne QR-koden:

QR kode for årets sykepleier/sykepleierleder

Du kan også fylle ut skjema: 

Skjemaet sende det til vår e-postadresse:

viken@nsf.no

Siste alternativ er å sende det som vanlig post til vår postadresse:

Norsk Sykepleierforbund Viken

Tollbugata 22, Pb. 456 Sentrum

0104 Oslo