Lønn for endringer

Bilde av penger

To avdelinger innførte tidlige endringer for å kunne imøtekomme den endrede situasjonen som oppsto i forbindelse med koronapandemien. I tillegg ble flere ansatte fra andre avdelinger og dagenheter omdisponert. Dette var før det forelå en Spekteravtale og endringen ble gjort uten inkludering av tillitsvalgte. En avdeling innførte endringen over natten, den andre med ca. tre dagers varsel.

En tredje avdeling innførte 12 timers turnus og ønsket å benytte Spekter-avtalen, men holdt ikke drøfting før samme dag som turnusen allerede ble innført fra morgenen av, noe som var et brudd på drøftingsplikten jamfør Spekteravtalen.

De hovedtillitsvalgte førte logg på alle avdelinger etter råd fra fylkeskontoret. Der ble det skrevet inn datoer for nye arbeidsplaner, drøftinger, møter, evt. mail/info osv. Dette var avgjørende for å kunne gå tilbake i ettertid og huske alt som hadde skjedd underveis. De første fire til seks ukene av koronaperioden var svært krevende med særdeles høy møtevirksomhet, informasjonsflyt osv.

I mai og tidlig juni ble det fra de hovedtillitsvalgte formulert flere krav på vegne av medlemmene. Det gjaldt dagarbeidere som på svært kort varsel, og uten inkludering av tillitsvalgt, som ble omdisponert til turnusarbeid på blant annet Covid-poster. Der var det 12 timers turnus og jobb tredje hver og annen hver helg. Det var avdelinger som endret sine arbeidsplaner til 12 timer uten avtale og uten inkludering av tillitsvalgte. Andre avdelinger som endret turnus opptil fire ganger grunnet de stadige endringene i situasjonen og smittebildet. Dette var avdelinger som ikke overholdt drøftingsplikten jamfør Spekteravtalen og som heller ikke fulgte ordinært plan- og avtaleverk for endring av arbeidsplaner.

Arbeidsgiver ønsket til å begynne med å tilby kun 14 dager forskyvning ved første endring.

NSF stilte krav om:

 • Fire uker forskyvning inn i ny turnus (jamfør helseforetakets egne prosedyrer og avtaleverk)
 • Fire uker forskyvning tilbake i ordinær turnus fra og med varslingsdato
 • At hele perioden ikke kunne gjennomsnittberegnes da lov- og avtaleverk ikke var fulgt ved innføring av de aktuelle arbeidsplanene
 • Kompensasjon for inndratt F3 og KF-dager (kompensasjonsfri ved bruk av kalenderplan)
 • Kompensasjon for ulønnet lunsjpause for de som hadde den betalt på sine opprinnelige arbeidsplasser

Etter langvarige forhandlinger og avslag på flere punkter, ga NSF tydelig beskjed at om ikke arbeidsgiver ønsket å innfri kravene ville NSF kreve at uenighetsprotokoll ble sendt inn sentralt. NSF fikk etter ny forhandling innfridd følgende:

 • Fire uker forskyvning inn i turnus
 • Fire uker forskyvning tilbake til ordinærturnus (for en avdeling hvor dette var aktuelt)
 • Gjennomsnittsberegning for hele perioden som ikke ble kompensert med forskyvning ved de avdelingene som innførte 12 timers turnus uten avtale med tillitsvalgte
 • Forskyvning ved samtlige nye turnusendringer der drøftingsplikten ikke ble overholdt jamfør Spekteravtalen
 • Kompensasjon for inndratt F3 og KF-dager (kompensasjonsfri ved bruk av kalenderplan)
 • Kompensasjon for ulønnet lunsjpause for de som hadde den betalt på sine opprinnelige arbeidsplasser

Gjennom hele prosessen har det tette samarbeidet mellom hovedtillitsvalgte, foretakstillitsvalgt og fylkeskontoret vært svært viktig.

Det har vært en krevende prosess å stå i, men lærdommen er at man ikke må gi seg, men stå på for våre medlemmer!