Rakkestad med nye rekrutteringstiltak

Fornøyde sykepleiere ved enhet hjemmetjenester i Rakkestad kommune

Attraktive lønnstillegg

I Rakkestad kommune tilbyr de nå nedbetaling av studielån på opptil 30 000 kroner i året, (avhengig av stillingsprosent), i opptil 3 år ved nyrekruttering av sykepleiere i kommunen.

Dersom du har en 100% stilling vil arbeidsgiver nedbetale 90 000 kroner på studielånet ditt i løpet av en 3 års periode.

I tillegg får alle nye sykepleiere i kommunen et rekrutteringstillegg på opptil 20 000 kroner, avhengig av stillingsprosent.

NSF hovedtillitsvalgt i Rakkestad, Lise Grundt, er fornøyd med ordningen de har fått til i kommune. – Det har vært svært utfordrende å rekruttere sykepleiere til kommunen de siste årene, og det er bra at arbeidsgiver har tatt ansvar for å gjøre Rakkestad til en mer attraktiv kommune å jobbe i.

Ordningen i Rakkestad er for ny til at de har rukket å se noen effekt enda, men Lise har tro på at tiltaket vil føre til at de vil lokke flere sykepleiere på intervjuer nå som stillingsutlysningene inneholder rekrutteringstiltakene. – Første skritt er jo å få dem hit, sånn at de ser hva det er vi kan tilby dem, også må vi sørge for at de trives så godt med og lønnen, at de blir værende her.

Ordningen gjelder for sykepleiere i døgndekkende turnus og skal evalueres i desember.

Lønn rekrutterer og beholder

Fylkesleder i NSF Viken, Linda Lavik, sier det er positivt at arbeidsgiver forstår at lønn er viktig for å rekruttere sykepleiere. – Vi vet at lønn virker både på å rekruttere og for å beholde sykepleiere i kommunene. Vi håper flere kommuner følger etter og at vi vil se flere gode rekrutteringsordninger for sykepleiere fremover. Men vi trenger også et sykepleierløft i hele kommunesektoren, fortsetter hun. − Vi må ikke gå i fellen å tenke at rekrutteringstiltakene er i stedet for et tilfredsstillende lønnsnivå i KS.