Trommer til støtte for saksøkte sykepleiere 

Rettsaken mot de fire sykepleierne som krever sin rett til heltid startet 15. september i Fredrikstad tingrett. NSF Viken og NSF Oslo arrangerte støttemarkering foran Stortinget. Trommekorpsene, bestående av medlemmer fra Vestfold, Oslo og Buskerud, trommet av til Stortinget fra Norsk Sykepleierforbund sitt kontor i Sykepleiernes hus.  

Appeller 

Foran Stortinget holdt først fylkesleder i NSF Buskerud, Linda Lavik en appell. Deretter gikk det slag i slag med Unio-leder Ragnhild Lied, forbundsleder i NSF Lill Sverresdatter Larsen, stortingspolitikere Tuva Moflag (Arbeiderpartiet, Akershus) stortingspolitiker Freddy Andre Øvstegård (Sosialistisk Venstreparti, Østfold), Diabetesforbundet, Pasient- og brukerombudet i Buskerud og faggruppeleder for intensivsykepleierne Paula Lykke.  

Appellantene var forberedt på å støtte de fire sykepleierne – men dette endret seg til gratulasjoner da det ble kjent at tingretten i Fredrikstad avviste saken. På tampen dukket Nicolas Wilkinson, stortingspolitiker fra SV – Akershus) opp og spontant grep mikrofonen. Han har utfordret helseminister Bent Høie på hvordan øverste ansvarlige for sykehusene i Norge kan tillate at sykehusene går til sak mot egne ansatte som ønsker hele stillinger. 

Sak avvist – gir medhold til sykepleierne 

Tingretten i Fredrikstad avviste søksmålet grunnet teknisk feil hos saksøker. Retten mente direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, ikke hadde fullmakt fra styret i helseforetaket til å saksøke egen ansatte. Forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, opplyste om dette i sin appell og ga samtidig sykehuset råd: “Slutt å saksøke egne ansatte”.  

Advokat Magnus Buflod som førte saken for de fire sykepleierne sier at rettens avvisning medfører at tvisteløsningsnemndas kjennelse – som gir rett til heltidsstilling for de saksøkte - blir stående.  

Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil følge opp at tvisteløsningsnemdas kjennelse blir fulgt og at Sykehuset Østfold gir de fire sykepleierne full stilling.  

Smittevern i fokus 

NSF oppfordret ikke medlemmer til å møte opp fysisk, men å følge markeringen på nett. Noen få tilskuere var det allikevel. 

Viktig engasjement 

Sykepleiere over hele Norge kjemper en kamp for å få hele stillinger. Dette må være regelen og ikke unntaket.  https://www.nsf.no/heltidsbarometer/artikkelliste/1747122