Vårens HTV konferanse

Fylkesleder Linda Lavik sammen med Line Horrigmo Jakobsen og Inga Rutherford fra Sykehuset Østfold

Fylkesleder Linda Lavik sammen med Line Horrigmo Jakobsen og Inga Rutherford fra Sykehuset Østfold

Tillitsvalgtkonferansene er viktige samlinger hvor de tillitsvalgte får faglig påfyll og økt kompetanse slik at de kan stå stødig i vervet, og bistå medlemmene, på best mulig måte.

Temaer som ble tatt opp på årets tillitsvalgtkonferanse var blant annet arbeidstid, forhandlinger, oppgavedeling og nye roller for sykepleiere. Line Horrigmo Jakobsen og Inga Rutherford fra Sykehuset Østfold fortalte om hvordan de har jobbet med helsefremmende turnuser på sine avdelinger.

Vegard Pettersen, FHPA
Vegard Pettersen, FHPA, reflekterer rundt oppgavedeling

Vegard Pettersen fra Fag og Helsepolitisk avdeling i NSF, holdt et foredrag om oppgavedeling og reflekterte rundt utfordringer man møter på i arbeidet med å finne gode løsninger for oppgavedeling.

Liv Heidi Brattås Remo snakker om sykepleierrollen i en digital hverdag
Liv Heidi Brattås Remo snakker om sykepleierrollen i en digital hverdag

Fra helsedirektoratet kom Liv Heidi Brattås Remo og snakket om sykepleierrollen i en digital hverdag før vi fikk høre AKS- sykepleier Kine Myhre-Nilsen fra Drammen kommune fortelle om AKS-sykepleiernes roller i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Kine Myhre-Nilsen fra Drammen kommune fortelle om AKS-sykepleiernes rolle
AKS- sykepleier Kine Myhre-Nilsen forteller om AKS-sykepleiernes roller

Vi var også heldige og fikk besøk av Benja Stig Fagerland, en av Skandinavias fremste inspiratorer og en prisbelønnet forfatter, universitetslektor og internasjonal kommentator. Benja holdt et inspirerende foredrag om hvordan man kjenner igjen og møter hersketeknikker.

Benja Stig Fagerland holder foredrag om hersketeknikk
Benja Stig Fagerland lærer bort tips til hvordan man møter hersketeknikker

Det ble også foretatt valg av ny nominasjonskomite. Resultatet finner du i egen nettsak om valg av nominasjonskomite.