Vårens tillitsvalgtkonferanse i NSF Viken

Deltakere på tillitsvalgtkonferanse i Sarpsborg

Denne gangen samlet vi de tillitsvalgte fra de tre gamle fylkene på separate konferanser. Konferansene ble holdt i Drammen, Lillestrøm og Sarpsborg. Hver av konferansene hadde en varighet på to dager. På dag 2 hadde vi også invitert ledere og verneombud til å delta.

Verneombud i Lillestrøm
Verneombudene på konferansen i Lillestrøm

Lederne var også invitert til lederfrokost hvor temaet var ledernes arbeidsforhold og hvordan NSF kan bistå ledermedlemmene bedre.

Lederfrokost i Lillestrøm
Lederfrokost i Lillestrøm

Hovedtemaene på tillitsvalgtkonferansene har vært arbeidstid, yrkesskade, medlemsarbeid og «siste nytt fra NSF». Hvordan vurderer vi om en turnus er forsvarlig? Hva er en helsefremmende turnus? Hva gjør vi når noen blir skadet på jobben? Hvorfor og hvordan skal de tillitsvalgte holde styr på medlemslistene?

Forelesning om yrkesskade

Det har vært spennende dager, fullspekket av faglig påfyll som er viktig for både tillitsvalgte, ledere og verneombud. I tillegg har det vært rom for diskusjoner, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Foredrag om forsvarlighetsvurdering av turnus

Takk til alle deltakerne for et stort engasjement!

Nå ser vi frem til høstens tillitsvalgtkonferanser …

Fylkesleder Linda Lavik